1.Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az sekiz yıllık ilköğretim, ya da ortaokul, lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
  • 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

2. Eğitim Şartı var mıdır?

Silahsız güvenlik görevlisi olabilmek için en az “Ortaokul” mezunu olma şartı aranırken silahlı güvenlik görevlisi olabilmek için en az “Lise” mezunu olmak gereklidir.

3. Boy ve Kilo Önemli midir?

Kursiyer olmak için Boy ve Kilo ile ilgili herhangi bir husus yoktur. Boy Kilo mevzusu iş başvurusunda dikkate alınabilmektedir.

 

4. Temel Eğitimde Geçme Notu Kaçtır?

Temel eğitimin yazılı sınavında; SİLAHSIZ Kursu katılanlar  100 sorudan oluşan  her biri 1 puan olan test usulu   sınavda  başarılı olabilmek için en az 60 soru doğru cevap vermek gerekmektedir , SİLAHLI Kurs görenler silah dersi dışındaki  diğer derslerden her biri 1 puan olan test usulü  100 sorudan en az 50 adedi doğru bilmesi  gerekir.Ayrıca test usulü sınavda her biri 2 puan olan 25 silah Bilgisi ve Atış Dersi sorularından 50 puan alması şartı ile her biri 10 puan olan 5 mermilik Silah Uygulamalı atış  Sınavının 5 adet atışından 50 puan olan toplam 100 puandan en az 50 almak kaydıyla genel  sınavın toplam  puanı olan 200 puandan en az 120 puan almak ve ikiye bölünerek aritmetik ortalamanın en az 60 olaması gerekir.

 

5. Sınav Yerlerini Nasıl Öğrenebilirim?

Sınav tarihine 15-20 gün kala EGM özel güvenlik dairesi web sayfasından veya Emniyetin eğitim kurumunuza liste teslimine müteakip eğitim kurumundan öğrenebilirsiniz. Eğitim kurumu sınava bir hafta kala ”SINAV GİRİŞ BELGESİ”ni dağıtmaya başlar , en geç sınava bir gün öncesi belgenizi almak zorundasınız.!

6. Sınava Katılmazsam Sınav Hakkım Yanar mı?

     Evet, sınav hakkınızı kullanmış sayılırsınız.

 

7. Hak kazandığım kimliği ne kadar sürede çıkartmam gerekir?

    Doktor raporu süresi “1” yıldır.Bu süre içerisinde kimliğinizi almak için emniyet müdürlüğüne başvurmanız gerekir. Hiç kimlik çıkartmadan “5” yıllık süreyi dolduranlar yeniden doktor raporu alıp eğitim kurumunda yenileme eğitimlerini tamamladıktan sonra kimlik başvurusunda bulunabilirler. Ancak bu durumda vergi harcını yeniden yatırmak zorunda kalırsınız.

 

8. İş Garantisi Veriyor musunuz?

Özel Güvenlik Kanunu ‘nda açık bir şekilde ifade edilmiştir. Böyle bir garanti vermek hiç bir kurum için söz konusu değildir, yasaktır ve suç teşkil eder.